สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
Committee
รศ. ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคม
สังกัด : สถาบันอาหาร
คุณธาริณี วิภูชนิน
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
สังกัด : บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ดร.ปนัดดา ซิลวา
ตำแหน่ง : กรรมการและประชาสัมพันธ์
สังกัด : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.วิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการและนายทะเบียน
สังกัด : บ. เอส แอนด์ ที คอน เท้มพ์ จำกัด
คุณเจนจิรา เฟื่องไพบลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัด : บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.