สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ" ภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2555 นี้
Date : 2012-09-21 04:44:32

             ด้วยสมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแกนกลางในการสนับสนุน ประสานงาน พัฒนา และยกระดับคุณภาพยกระดับมาตรฐานด้านวิทยาการในการวิเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ"

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณรสสุคล หมื่นเดช
โทรศัพท์ 02-2608577 ต่อ 1711

โทรสาร 02-2617535
E-mail: rmuendet@mmm.com

ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 นี้

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.