สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ |
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสมาคม AOAC Section Thailand
Date : 2013-09-04 03:27:33

รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
Pravate Tuitemwong (Assoc. Prof.)
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© Copyright 2010 Thailand Section of AOAC International
Department of Medical Sciences. All Rights Reserved.
Developed by Digital Mind Co., Ltd.